İnternet bağlantısı yok...
İnternete yeniden bağlanıldı...

Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Kaan 1 Gıda Dış Ticaret A.Ş. ("Şirket") olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") düzenlemelerine uyumlu bir şekilde kişisel verilerinizi işlemektedir. Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
Şirketimize ait mobil uygulamalarda ve/veya internet sitelerinde (hepsi birlikte “Platform”) sunulan hizmetlerden (hepsi birlikte “Platform Hizmetleri”) yararlanabilmek amacıyla Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek “Platform Üyesi” olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
 1. Şirketimiz tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?
Platform Üyesi olmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.
 • Kullanıcı Hesap Bilgileriniz: adınız, soyadınız, müşteri numaranız, üyelik e-posta adresiniz ve kullanıcı bilgilerinize eklemeniz halinde telefon numaranız, cinsiyet, doğum tarihi, boy ve kilo bilginiz, T.C. Kimlik Numaranız (yalnızca belli ürün gruplarını satın almanız halinde ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir.),
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: sipariş ve fatura bilginiz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilginiz, talep ve şikayet bilgileriniz, Platform kullanım bilgileriniz, Platform’da yer alan ürünlere ilişkin yorum yapmanız ve/veya soru sormanız halinde yorum ve sorularınız içerisinde bizzat paylaştığınız bilgiler, puan ve değerlendirme bilgileriniz, chat kanalıyla yapılan konuşma içeriklerine yönelik bilgiler,
 • Teslimat Bilgileriniz: sipariş verdiğiniz ürünün teslimatı için eklediğiniz telefon numarası ve teslimat adresi bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz,
 • Yemek ve/veya Hızlı Market Sipariş Bilgileriniz: yemek ve/veya market siparişi vermeniz halinde ayrıca yemek/market sipariş bilginiz, sipariş verdiğiniz ürününün teslimatı için eklediğiniz telefon numarası ve teslimat adresi bilgileriniz, teslimat durumu bilgileriniz, Platform’a eklenen fatura bilgisi, hizmet aldığınız Platform bilgisi, tarafınızca eklenmesi halinde yemek kartı bilgileriniz ve harita üzerinden işaretlenen harita teslimat adresiniz,
 • Ödeme Bilgileriniz: tarafınızca yapılan ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgileriniz, kayıtlı kart bilgileriniz,
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: cihaz bilgileriniz, IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileriniz, çerez bilgileriniz, platform erişim kayıtları, giriş yapma yönteminiz (Google/Facebook aracılığıyla),
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz,
 • İşitsel Kayıt Bilgileriniz: çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız.
 1. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri, amaçları ve toplama yöntemleri nelerdir?
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, üyelik sözleşmemiz kapsamında Şirketimize ait yararlandığınız Platform Hizmeti’nin yer aldığı mobil uygulama ya da internet siteleri üzerinden elektronik ortamda; canlı yardım, çağrı merkezi ya da e-posta kanallarıyla iletişime geçtiğinizde ise iletişime geçtiğiniz kanal vasıtasıyla elektronik ortamda ve Şirketimize matbu formlar, tebligat, posta yoluyla iletilmesi veya yasal merciler tarafından tebliğ edilmesi halinde fiziki ortamda toplanmaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki tabloda yer alan amaçlarla ve KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen aşağıda sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak işlemektedir.
Şirketimizin İşlediği Kişisel VerilerinizKişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki SebepleriŞirketimizin Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz.Açık rızanızın bulunması.Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel avantajlı tekliflerin sunulabilmesi, sizleri daha iyi tanıyarak memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda ticari elektronik iletiler gönderilmesi.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Yemek ve/veya Hızlı Market Sipariş Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması.6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Platform faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz uyarınca Şirketimiz tarafından veri paylaşımı ve muhafazası yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirilmesi.Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere Şirketimizin tabii olduğu ikincil mevzuatta yer alan ve/veya yetkili merciiler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Platform’da yer alan ürün ya da hizmet gruplarının satın alımı süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz.Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin kurulması için gerekli olması.Üyelik sözleşmenin kurulmasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Platform Üye profilinin oluşturulması ve kapatılması süreçlerinin yönetilmesi, Platforma ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Yemek ve/veya Hızlı Market Sipariş Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.Üyelik sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Platform vasıtasıyla satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’in iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması, Platform’a ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması.
Yemek ve/veya Hızlı Market Sipariş Bilgileriniz.Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.Yemek ve/veya Hızlı Market hizmeti sunan Platform vasıtasıyla sipariş vermeniz halinde siparişin oluşması, ödeme sürecinin ve sipariş destek sürecinin yürütülmesi, ürün satıcısı veya iş ortağı kuryeler vasıtasıyla teslimat adresine teslimatın yapılması, ürün satıcısı tarafından Platform’a fatura yüklenmesi, Platform kullanıcı deneyiminizin iyileştirilmesi, talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi.
Ödeme Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz.Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi.
Teslimat Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz.Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.Sipariş verdiğiniz ürünün teslimat süreçlerinin takibi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi.
İşitsel Kayıt Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz.Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi, siparişlerinize yönelik destek faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi.
İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz.Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması, Platform’a ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Yemek ve/veya Hızlı Market Sipariş Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.Hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi, hukuki taleplerinizin cevaplandırılması, ilgili kişi olarak usulüne uygun olan başvurularınızın incelenmesi ve yanıtlanması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşılması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Yemek ve/veya Hızlı Market Sipariş Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması.Tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun olan ürünlere hızlı ve kolay ulaşabilmenizin sağlanması, Şirketimize ait Platform Hizmetleri arasındaki servis geçişlerinde daha iyi bir kullanıcı deneyiminin sağlanması, kullanıcı deneyimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, hizmet kalitemizin iyileştirilmesi, analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması, Platform Hizmeti operasyonlarının güvenliğinin sağlanması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz.Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması.Şirketimize ait Platform Hizmetleri arasındaki servis geçişlerinde daha iyi bir kullanıcı deneyiminin sağlanması.
 1. Şirket kişisel verilerinizi kimlere hangi sebeplerle aktarıyor?
Şirketimiz, kişisel verilerinizi "bilme gereği" ve "kullanma gereği" ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.
Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki tabloda yer alan amaçlarla ve sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak gerekli olduğu ölçüde ilgili alıcı grupları ile paylaşmaktadır:
Şirketimizin Paylaştığı Kişisel VerilerinizKişisel Verilerinizin Aktarıldığı Alıcı GruplarıKişisel Verilerinizin Paylaşılmasının Hukuki SebepleriŞirketimizin Kişisel Verilerinizi Paylaşma Amaçları
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz.İştirakler, hizmet sağlayıcı ve iş ortaklarıyla.Açık rızanızın bulunması.Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel avantajlı tekliflerin sunulabilmesi, sizleri daha iyi tanıyarak memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Yemek ve/veya Hızlı Market Sipariş Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla.Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması.Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Platform faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.
Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.Hukuki bir ihtilaf olması halinde bir hakkın kullanılması ve korunması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Yemek ve/veya Hızlı Market Sipariş Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, topluluk şirketlerimiz, iştiraklerimiz, danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ve iş ortaklarıyla.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.Şirketimizin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi, şirket operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması.
Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz.Satın almak istediğiniz ürünün satıcısı veya hizmet sağlayıcıyla.Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.Platform Hizmetleri’nden faydalanmanızın sağlanması, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, satın alım süreçlerinin yürütülmesi.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz.Satın almak istediğiniz ürünün satıcısı veya hizmet sağlayıcıyla.Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere, Şirketimizin ve ürün satın aldığınız satıcımızın tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
Yemek ve/veya Hızlı Market Sipariş Bilgileriniz.Ürün satıcısı veya hizmet sağlayıcısı, iş ortağı kuryeler ve iş ortağı firmalarla.Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.Yemek ve/veya Hızlı Market hizmeti sunan Platform vasıtasıyla sipariş vermeniz halinde siparişin oluşması ve sipariş destek sürecinin yürütülmesi, yemek kartı ile ödeme halinde kartınızın sistemimiz ile eşleştirilmesi, ürün satıcısı veya iş ortağı kuryeler vasıtasıyla teslimat adresine teslimatın yapılması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz.Ürün satıcısı, kargo firmaları, özel kuryelerle.Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Yemek ve/veya Hızlı Market Sipariş Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.Çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortaklarımız, müşteri destek hizmeti veren hizmet sağlayıcılarımız.Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.Mal ve hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri talep ve şikayetlerinin karşılanması.
Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Yemek ve/veya Hızlı Market Sipariş Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.Bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla, topluluk şirketlerimiz, iştiraklerimiz, özel entegratörlerle, teknoloji şirketleriyle, iş ortaklarımız ve hizmet sağlayan tedarikçilerimiz.Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesinin kontrolü, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, risk tespiti ve analizlerinin yapılması, bilişim, teknoloji ve yazılım hizmetlerinin alınması, hizmetlerin kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizinin yapılması.
Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması.
  
Yükleniyor...